Showing posts with label Travel. Show all posts
Showing posts with label Travel. Show all posts
Japan Friends - day 1

Japan Friends - day 1

Japan Friends - day 1 -Sohei .... and ... click to see original size
 23 of what I think are the top things you can do and see when you’re in Saigon

23 of what I think are the top things you can do and see when you’re in Saigon

Saigon (also officially known as Ho Chi Minh City or locally in Vietnamese as Sài Gòn) is Vietnam’s most booming up and coming city, a pla...
no image

Best places to go in Ho Chi Minh city District 2

Best places to go in Ho Chi Minh city District 2 Young Saigonese always  have  their strong needs to explore a new place, or a new po...
Some places in Vietnam

Some places in Vietnam

Some places in Vietnam. Vietnam is the top destination in Asia tourist attraction. Popular tourist destinations include Hanoi, Sapa, the fo...
Somes place in Ha Noi you should be visiting

Somes place in Ha Noi you should be visiting

Somes place in Ha Noi you should be visiting. Wandering around Hoan Kiem Lake on a sunny Sunday afternoon, you will catch sight of many you...
Check in  at Chiang Mai- beautiful city by Picture

Check in at Chiang Mai- beautiful city by Picture

Check in  at Chiang Mai- beautiful city by Picture. This  is the largest city in northern Thailand. It is the capital of Chiang Mai Provinc...
Văn minh Trung Quốc bắt nguồn từ đâu? Liệu có phải là Ai Cập?

Văn minh Trung Quốc bắt nguồn từ đâu? Liệu có phải là Ai Cập?

Theo router của Human journey được mọi người đồng tình với nhiều bằng chứng khảo cổ thì người tiền sử đến ĐNA với Đông Á từ thời đồ đá cũ, ...
Chia sẻ về kinh nghiệm và cảm xúc du lịch Bhutan

Chia sẻ về kinh nghiệm và cảm xúc du lịch Bhutan

Từ Mongolia, Tôi quyết định đến Bhutan trong vòng 1 nốt nhạc mặc dù giá tour cũng chát, bạn không thể tự vác balo đi theo cái kiểu tiết ki...