Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào”?

0 nhận xét

Summary:

Trước có dịch về Jefferson, một trong những tổng thống Hoa Kì thông thái nhất đã soạn ra hiến pháp Mỹ. Sau đây là một bài tóm lược về hiến pháp mỹ đã được làm ra như thế nào cho mọi người xem:

Năm 1785-1786, chi bộ đảng của Mỹ họp gồm toàn những tay giàu có, lắm tiền, nhiều chữ.. Nội dung họp như sau:
1. Đồng chí James Madison đề xuất với chi bộ: Tôi nghĩ là chúng ta cần bản hiến pháp mới, tử tế, khả thi.. nên các đồng chí làm gì thì làm, tôi xin phép về quê ở Montpellier nghiềm ngẫm, đọc sách, viết lách.. Sau gần 2 năm thì Madison có được các nét phác thảo chính yếu của bản Hiến pháp Mỹ như bây giờ, thế nên sau này được gọi là Cha đẻ Hiến pháp Mỹ, rồi làm Tổng thống thứ 4..


2. Đồng chí Alexander Hamilton thì bảo, Thưa các đồng chí, tôi rất đồng ý là cần bản hiến pháp mới, nhưng chỉ có bản hiến pháp mới (trên giấy) thì không đủ, mà cần người điều hành, thực hiện nó. Có bản hiến pháp tốt mà điều hành như kẹo thì rồi cũng không ra gì. Vì thế, đồng chí Hamilton cũng xin nghỉ về quê ở New York nghiền ngẫm xem phải làm gì. Kết quả sau 2 năm nghĩ ngợi là: (1) Kiểu gì thì đồng chí Washington cũng sẽ làm tổng thống; (2) Mình nên làm gì để đồng chí Washington tin dùng, tốt nhất là chọn mình vào nội các; (3) bất kể kiểu gì thì cũng phải hòa bình với nước Anh và thúc đẩy sản xuất trong nước.. Và đúng thế, sau này đồng chí Hamilton thành Bộ trưởng Tài chính, cánh tay mặt của đồng chí Washington và thực thi tất cả những gì đồng chí ý nghĩ..


3. Còn đồng chí Thomas Jefferson thì bảo, Ừ có hiến pháp hay cũng tốt nhưng chả đủ đâu. Rồi có mấy đồng chí ưu tú, xuất sắc cầm quyền đời đầu cũng chả đủ đâu, hết thế hệ đấy đến thế hệ sau là chuối thì anh em, con cháu mình cũng thành chuối thôi, điều cần là phải có nhiều thế hệ lãnh đạo tốt/giỏi/tử tế & kế tiếp nhau và muốn thế thì cần có nền giáo dục & cách lựa chọn tài năng. Vì thế việc soạn hiến pháp (giấy) thì chi bộ nên giao cho đồng chí Madison, việc điều hành trước mắt, giao cho đồng chí Hamilton, còn tôi đi cải cách giáo dục, khai sáng, lập thư viện... Thế là đồng chí Jefferson trở thành cha đẻ trường đại học Virginia & cải tổ hệ thống giáo dục.


4. Bí thư chi bộ khi đó là đồng chí Washington, bảo: Được, các đồng chí nói đúng. Các đồng chí cứ như thế mà làm... Tôi ủng hộ.


Chuyện chỉ có thế thôi...
Nguồn: Nguyễn Cảnh Bình- giám đốc nhà sách alphabook
Facebook Comments
Blogger Comments
Share knowledge

Copyright © 2016 - Share knowledge ®